Paris Shopping Tour
Menu
Retour

有奖征答! 免费体验巴黎旅游购的专属行程

想体验巴黎人生活吗?想知道巴黎人都去哪里逛街?买些什么吗?
现在有机会获得免费的一次巴黎旅游购的专属购物行程体验!

活动办法

1. 请到巴黎旅游购官微看影片
2. 关注巴黎旅游购的微博和微信 (微信号:pst_cn)
3. 转发此条微博并@巴黎旅游购
4....[...]

Paris Shopping tour Paris Shopping tour Paris Shopping tour

2017 九月 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12